slide1
slide4
slide3
slide2
previous arrow
next arrow

Børkhågålia Fjelltak og Kvisberglia Fjelltak
Sams fjell • Grovkult 0-120 • Grovkult 20-120 • Pukk 0-60 • Finpukk 12-16 • Bærelag • Veggrus • Fyllmasse

Hentes i fjelltaket eller leveres tilkjørt.